thực đơn

Tấm/Chiếu

不動産用語集

Real estate glossary

Tấm/Chiếu

Là đơn vị hiển thị độ lớn của phòng. Do chiếu được lót trên sàn nhà nên dùng số lược tấm chiếu để dễ hình dung độ lớn của phòng. Dù hiện nay số lượng nhà có lót chiếu ít nhưng đây vẫn được dùng làm đơn vị tính độ lớn của phòng. Do hiện nay có nhiều phòng phương tây nên dùng chữ kanji “tấm”. Ngoài ra do kích thước chiếu mỗi vùng khác nhau nên dù cùng 1 chiếu (tấm) nhưng tính ra mét vuông lại khác nhau. Thông thường 1 tấm (chiếu) được tính khoản 1.65m2 nhưng để biết diện tích chính xác bạn nên xem số mét vuông thể hiện trên tài liệu.

Điều khoản trong cùng thể loại