thực đơn

Share House

不動産用語集

Real estate glossary

Share House

Là 1 căn nhà có nhiều người ở chung. Là kiểu nhà share house có nhà bếp, phòng tắm, nhà vệ sinh được dùng chung, phòng ngủ được sử dụng riêng. So với nhà thuê thông thường có ưu điểm là tiền nhà rẻ hơn, nhưng do sinh hoạt chung với người khác nên đòi hỏi phải có hành vi phối hợp như tuân thủ quy định,v.v.

Điều khoản trong cùng thể loại