thực đơn

Giặt đồ tự động

不動産用語集

Real estate glossary

Giặt đồ tự động

Là cửa hàng giặt đồ tự phục vụ có lắp đặt máy giặt hoặc máy sấy dùng tiền xu (tiền tệ). Hầu như các cửa hàng không có nhân viên, tuỳ theo loại máy giặt hoặc máy sấy có thể mất phí từ 100 đến 500 yên. Gần đây ngoài tiền xu (tiền tệ) có nhiều nơi còn có thể dùng tiền điện tử.

Điều khoản trong cùng thể loại