thực đơn

Cải tạo nhà

不動産用語集

Real estate glossary

Cải tạo nhà

Là việc sửa chữa quy mô lớn nhà hiện đang ở nhằm tạo ra giá trị mới. Khung nhà vẫn giữ nguyên, chỉ thực hiện việc sửa chữa thay lại bố cục nhà hoặc nội thất, ngoại thất phù hợp với xu thế người tiêu dùng hiện nay. Hiện nay không có định nghĩa phân định rõ sự giới hạn giữa cải tạo nhà và cách tân nhà.

Điều khoản trong cùng thể loại