Liên hệ tư vấn

Xem chi tiết tại đây

Sau khi đồng ý chính sách bảo mật thông tin cá nhân, vui lòng gửi form bên dưới.

Nội dung tư vấn

Bắt buộc

Tên công ty(khách hàng doanh nghiệp)

Họ tên

Bắt buộc

Địa chỉ email

Bắt buộc

Số điện thoại

Ngôn ngữ mong muốn

Bắt buộc

Thời điểm cần mua

Thời điểm cần bán

Điều kiện mua / bán khác

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân phù hợp với mục đích giao dịch
Tài liệu này giải thích việc bảo vệ và sử dụng thông tin cá nhân phù hợp với mục đích giao dịch theo các quy định của Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân.

1. Thông tin cơ bản của công ty chúng tôi về thông tin cá nhân

 Công ty chúng tôi tuân thủ luật pháp liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân, tất cả nhân viên kể cả cán bộ, nhận ra tầm quan trọng của thông tin cá nhân mà họ sử dụng và cố gắng bảo vệ và sử dụng một cách thích hợp.

2. Thông tin cá nhân do công ty chúng tôi lưu giữ

1) Công ty chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân thu thập được từ dịch vụ này của người có mong muốn thuê nhà, người ở cùng, người bảo lãnh, gia đình người thuê nhà, người đăng ký nhà cần bán, người mua nhà, người của công ty quản lý, chủ sở hữu bất động sản được ủy thác, người thẩm quyền khác ( sau đây gọi chung là khách hàng)

2) Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân khách hàng như họ tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ email (bao gồm địa chỉ nơi làm việc), thông tin SNS, quốc tịch, ngày sinh, giới tính, và những thông tin khác, v.v..

3) Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin liên quan đến lịch sử sử dụng dịch vụ này ở trạng thái được liên kết với thông tin có thể xác định từng khách hàng.

4) Chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ IP khi khách hàng dùng máy tính kết nối internet, thông tin liên quan đến nhận diện thiết bị di động và thông tin khác có được khi khách hàng truy cập với máy chủ.

3. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của bạn

1) Được sử dụng để thực hiện các hợp đồng liên quan đến quản lý bất động sản, môi giới, cho thuê, mua bán, hợp đồng xây dựng, vv, cung cấp thông tin và dịch vụ và trả lời các câu hỏi của khách hàng.

2) Khi khách hàng sử dụng dịch vụ với tư cách là thành viên đã đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân sẽ được sử dụng để xác thực cá nhân tại thời điểm đăng nhập và sau khi đăng nhập và để tự động hiển thị thông tin thành viên trên nhiều giao diện

3) Được dùng khi giới thiệu nhà, liệc hệ về kết quả đăng ký, điều tra tín dụng cho văn phòng tín dụng, ký kết hợp đồng cho thuê, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng ký gửi quản lý, cho thuê lại hợp đồng gốc, hợp đồng môi giới, thực hiện, quản lý sau hợp đồng

4) Công ty sẽ sử dụng nó để giới thiệu các dịch vụ và bất động sản khác của Công ty, giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của các đối tác được coi là hữu ích cho khách hàng và gửi khảo sát và sản phẩm. (Bao gồm sau khi không đạt được hợp đồng)

6) Được sử dụng để cung cấp dịch vụ cho khách hàng và cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác.

7) Thông tin sẽ được cung cấp cho các bên thứ ba trong phạm vi cần thiết để đạt được các mục đích trên (1), (2), (3), (4), (5) và (6).

4. Cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba

Thông tin cá nhân của bạn có thể được cung cấp để: Sử dụng cho mục đích này sẽ bị hủy theo yêu cầu của khách hàng.

1) Người sẽ là đối tác hợp đồng cho các mục được khách hàng ủy thác

2) Đại lý bất động sản ký hợp đồng dịch vụ

3) Công ty bảo lãnh, công ty tín dụng, công ty bảo hiểm , cơ quan tài chính, cơ quan thông tin tín dụng, công ty xây dựng, công ty buôn bán thiết bị, công ty chuyển nhà và các doanh nghiệp khác cung cấp dịch vụ liên quan đến cuộc sống

4) Đoàn thể, nhà quảng cáo, tổ chức phân phối được chỉ định

5) Khi cần thiết cho một cơ quan quốc gia hoặc tổ chức công cộng địa phương hoặc một người được ủy thác hợp tác để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, trường hợp sẽ can thiệp vào nghiệp vụ tương thích với sự đồng ý của cá nhân

6) Khi pháp luật yêu cầu

7) Các bên thứ ba khác cần thiết để đạt được mục đích sử dụng

5. Yêu cầu tiết lộ từ khách hàng, khiếu nại về các vấn đề, sửa chữa, đình chỉ sử dụng, vv (Yêu cầu tiết lộ, v.v.)

Liên hệ khi cần được giúp đỡ, tư vấn: Phòng tổng vụ Văn phòng quản lý thông tin cá nhân

E-MAIL:info@nihon-agent.co.jp

TEL:089-921-1569

FAX:089-941-5273

Yêu cầu tiết lộ từ khách hàng vui lòng liên hệ địa chỉ trên