thực đơn

Room Share

不動産用語集

Real estate glossary

Room Share

Là một hình thức nhà ở. Là việc cùng thuê nhà ở chung với người khác không phải người thân hoặc người yêu. Đối với trường hợp Share House, người ở cùng là do công ty vận hành quyết định, còn đối với Room Share thì người thuê nhà quyết định. Nhà cho thuê ở Nhật có nhiều nơi không chấp nhận Room Share, có trường hợp bị buộc rời khỏi nhà do vi phạm quy định, do đó nếu có ý nghĩ muốn ở cùng người khác thì hãy xác nhận trước với công ty quản lý.

Điều khoản trong cùng thể loại