thực đơn

PS (Pipe Space)

不動産用語集

Real estate glossary

PS (Pipe Space)

PS là viết tắt của Pipe Space, là không gian lắp đặt thiết bị ống thoát nước, đường ống gas. Đôi khi còn được gọi là “Pipe Shaft (ống bao trục)”. Do đường ống bên trong không gian này có nước chảy cho nên nếu sinh hoạt gần nơi này có thể sẽ nghe thấy âm thanh khó chịu.

Điều khoản trong cùng thể loại