thực đơn

Hộp thư giao giao hàng

不動産用語集

Real estate glossary

Hộp thư giao giao hàng

Là thiết bị kiểu tủ locker có thể nhận hàng ngay cả khi vắng nhà. Thường được lắp đặt tại không gian dùng chung, có cơ chế là người giao hàng sẽ cho đồ vào khoá lại, người nhận hàng sẽ dùng thẻ từ hoặc mật khẩu được thông báo trước để mở khoá lấy đồ.

Điều khoản trong cùng thể loại