thực đơn

Hệ thống liên lạc TV Intercom

不動産用語集

Real estate glossary

Hệ thống liên lạc TV Intercom

Là hệ thống liên lạc intercom có kèm màn hình. Ngược lại với hệ thống liên lạc intercom chỉ xác nhận khách đến thăm qua giọng nói, thì TV intercom lại có thể xác nhận khách đến thăm qua giọng nói và hình ảnh nên đây là thiết bị phòng chống tội phạm được yêu thích.

Điều khoản trong cùng thể loại