Bất động sản Nhật Bản cho người nước ngoài (nhà cho thuê) đã có wagaya Japan

Đẳng cấp nhất Nhật Bản
 Trang web thông tin bất động sản dành cho người Việt

Tìm nhà online từ khắp mọi nơi trên thế giới

Xem chi tiết

Khu vực thành phố chủ yếu của wagaya Japan

Giới thiệu TOP 10 vùng có nhiều người nước ngoài lưu trú

Danh sách nhà nổi bật của wagaya Japan

Giới thiệu nhà theo từng chủ đề do nhân viên wagaya chọn

Cách sử dụng wagaya Japan how to use wagaya japan

*

Tìm theo khu vực・
Tìm theo tuyến tàu、
Tìm nhà theo mong muốn

*

Liên hệ với công ty bất động sản giao dịch nhà

*

Liên hệ trực tiếp với công ty bất động sản
Yêu cầu cho xem nhà

*

Nếu tìm thấy nhà yêu thích, sẽ đăng ký và ký hợp đồng với công ty bất động sản

Câu hỏi thường gặp

Những lưu ý khi tìm nhà, những từ chuyên dùng trong ngành bất động sản

Tạp chí wagaya