thực đơn

Gas bình (LP Gas)

不動産用語集

Real estate glossary

Gas bình (LP Gas)

Được cung cấp từng hộ gia đình bằng bình chứa. Là khí dầu hoá lỏng có thành phần chính là Propan và Butan. Do gas bình nặng hơn không khí nên thiết bị báo rò rỉ dầu thường được đặt tại vị trí gần sàn nhà. Khi bắt đầu sử dụng gas, cần phải có người bên công ty gas đến kiểm tra để bảo đảm an toàn. Mua bếp gas phù hợp với loại gas sử dụng, liên hệ với công ty gas hẹn ngày kiểm tra để kiểm tra việc lắp đặt và kiểm tra thiết bị báo rò rỉ gas. Việc dùng loại gas nào tuỳ theo toà nhà được chỉ định sẵn nên người thuê không được thay thay đổi.

Điều khoản trong cùng thể loại