thực đơn

S (Service Room)

不動産用語集

Real estate glossary

S (Service Room)

Là 1 loại bố cục nhà. Phòng không được luật tiêu chuẩn xây dựng công nhận phòng ngủ được gọi là Service Room. Nhìn sơ qua thì đây cũng giống như phòng thông thường, tuy nhiên theo luật tiêu chuẩn xây dựng, do không đạt điều kiện để con người sinh hoạt thoải mái như ánh sáng, thông thoáng nên không được công nhận là phòng ngủ mà xem như Service Room. Ngoài Service Room, đôi khi còn được hiển thị là Free Room, phòng chứa đồ chủ yếu được dùng làm tủ quần áo hay phòng chứa đồ.

Điều khoản trong cùng thể loại