thực đơn

Hệ thống liên lạc intercom

不動産用語集

Real estate glossary

Hệ thống liên lạc intercom

Là thiết bị dùng để báo khi có khách đến thăm. Khi khách bấm vào nút gọi bên cạnh cửa, thiết bị nhận tin trong phòng sẽ vang lên và khi nhấc máy có thể nói chuyện được. Đối với khu nhà có khoá tự động, bên cạnh lối vào chung thường có nút gọi và nút gọi này thường được kết nối với khoá tự động.

Điều khoản trong cùng thể loại