thực đơn

Tạp chí | Cung cấp thông tin về nước Nhật, về các thành phố, những thông tin hữu ích trong đời sống sinh hoạt tại Nhật.

Văn hóa, phong tục Nhật Bản

Về cách cư xư và quy tắc sống ở Nhật, những sự kiện, xu hướng lưu hành gần đây. Chúng tôi sẽ giới thiệu thông tin liên qua đến văn hoá, phong tục bạn cần biết để có thể hiểu rõ hơn về Nhật Bản.