thực đơn

Tạp chí | Cung cấp thông tin về nước Nhật, về các thành phố, những thông tin hữu ích trong đời sống sinh hoạt tại Nhật.

Thông tin các khu vực Nhật Bản

Giới thiệu các địa danh, nhà hàng nổi tiếng, lịch sử văn hoá, thông tin trị an của mỗi khu vực từ góc nhìn người bản xứ. Tất nhiên bạn có thể tham khảo khi chọn khu vực sống, và nếu thích bạn có thể đến tham quan.