thực đơn

Hợp đồng trung gian thông thường

不動産用語集

Real estate glossary

Hợp đồng trung gian thông thường

Một trong những hình thức hợp đồng trung gian.
Có thể yêu cầu bán nhà và ký hợp đồng trung gian với nhiều công ty bất động sản
Người yêu cầu cũng có thể tìm kiếm người mua.
Vì có nhiều công ty bán cùng một lúc, nên việc ưu tiên tìm người mua của các công ty bất động sản có thể bị giảm xuống.

Điều khoản trong cùng thể loại