thực đơn

Quỹ sửa chữa dự phòng

不動産用語集

Real estate glossary

Quỹ sửa chữa dự phòng

Phí trả góp hàng tháng dành cho việc bảo trì tòa nhà như sửa chữa quy mô lớn trong tương lai.
Chủ sở hữu căn hộ phải trả một khoản cố định mỗi tháng.

Điều khoản trong cùng thể loại