thực đơn

Tỉ lệ xây dựng

不動産用語集

Real estate glossary

Tỉ lệ xây dựng

Là tỷ lệ giữa diện tích xây dựng với diện tích mặt bằng.
Diện tích được xây dựng sẽ khác nhau tùy vào tỉ lệ xây dựng được quy định của thửa đất đó.

Điều khoản trong cùng thể loại