thực đơn

Người bảo lãnh liên đới

不動産用語集

Real estate glossary

Người bảo lãnh liên đới

Là người sẽ thay thế cho người thuê nhà chi trả tiền cho chủ sở hữu nhà trong trường hợp người thuê nhà không trả tiền nhà hoặc không chi trả tiền sửa chữa nhà khi kết thúc hợp đồng thuê nhà. Khi thẩm tra đơn đăng ký thuê nhà đòi hỏi người bảo lãnh liên đới phải có khoản thu nhập nhất định. Hiện nay có nhiều trường hợp dùng công ty bảo lãnh thuê nhà để thay thế cho người bảo lãnh liên đới.

Điều khoản trong cùng thể loại