thực đơn

Công ty bất động sản

不動産用語集

Real estate glossary

Công ty bất động sản

Là công ty quản lý toà nhà, môi giới trung gian trong việc cho thuê và mua bán nhà đất. Hỗ trợ từ việc tìm nhà đến khi chuyển vào ở bao gồm việc giới thiệu, cho xem nhà, liên hệ đăng ký với chủ sở hữu nhà và thủ tục ký kết hợp đồng, chuyển vào ở.

Điều khoản trong cùng thể loại