thực đơn

Hợp đồng thuê nhà thông thường

不動産用語集

Real estate glossary

Hợp đồng thuê nhà thông thường

Là một trong những hình thức ký hợp đồng khi thuê nhà.Và là hợp đồng thuê nhà phổ biến nhất tại Nhật. Thời hạn hợp đồng thường là 2 năm, tuy nhiên về mặt pháp lý hợp đồng sẽ được tự động gia hạn. Ngoài ra, chủ sở hữu nhà nếu không có lý do chính đáng sẽ không được huỷ hợp đồng.

Điều khoản trong cùng thể loại