thực đơn

Giải thích đề mục trọng yếu

不動産用語集

Real estate glossary

Giải thích đề mục trọng yếu

Người có bằng quốc gia về giao dịch bất động sản sẽ giải thích cho người thuê nhà về điều kiện giao dịch và tình trạng thiết bị nhà cho thuê. Nội dung này được viết bằng văn bản gọi là giấy giải thích đề mục trọng yếu. Pháp luật quy định người có bằng giao dịch bất động sản có nghĩa vụ ký tên đóng dấu vào giấy giải thích đề mục trọng yếu và trao văn bản này cho người thuê, đồng thời phải giải thích nội dung trực tiếp cho người thuê. Đây là chế độ được xem như hình thức xác nhận cuối cùng trước khi quyết định có ký hợp đồng hay không.

Điều khoản trong cùng thể loại