thực đơn

Bảo hiểm gia sản

不動産用語集

Real estate glossary

Bảo hiểm gia sản

Là 1 loại (1phần) của bảo hiểm hoả hoạn, tuy nhiên do nhà thuê không phải là tài sản của người thuê nên bảo hiểm không phải của toà nhà mà là bảo hiểm gia sản bên trong nhà. Chủ sở hữu nhà hoặc công ty quản lý thường đề xuất tham gia bảo hiểm trách nhiệm (bảo hiểm trách nhiệm người thuê, bảo hiểm trách nhiệm cá nhân), khi xảy ra hoả hoạn hoặc rò rỉ nước, bảo hiểm bồi thường thiệt hại cho toà nhà (chủ sở hữu) hoặc người thuê khác. Do đó có nhiều trường hợp bắt buộc tham gia bảo hiểm này.

Điều khoản trong cùng thể loại