thực đơn

Công ty bảo lãnh thuê nhà

不動産用語集

Real estate glossary

Công ty bảo lãnh thuê nhà

Là công ty đại diện cho người bảo lãnh liên đới cần thiết khi thuê nhà. Công ty này sẽ ký hợp đồng với người thuê nhà với mức phí nhất định (phí bảo lãnh 2 năm được tính từ 30%~100% của 1 tháng tiền nhà), sẽ chi trả cho chủ sở hữu nhà trong trường hợp người thuê nhà đóng tiền nhà chậm,..Tuy nhiên do không phải tiền bảo hiểm nên công ty bảo lãnh chỉ ứng trả trước và người thuê nhà có trách nhiệm trả lại cho công ty bảo lãnh. Gần đây có nhiều trường hợp lấy việc tham gia công ty bảo hiểm làm điều kiện bắt buộc khi ký hợp đồng.

Điều khoản trong cùng thể loại