thực đơn

Hợp đồng thuê nhà định kỳ

不動産用語集

Real estate glossary

Hợp đồng thuê nhà định kỳ

Là một trong những hợp đồng thuê nhà. Thông thường thời hạn hợp đồng sẽ kết thúc sau 1 hoặc 2 năm. Tuy nhiên nếu có sự đồng ý 2 bên của chủ sở hữu nhà và người thuê nhà thì có thể tái ký hợp đồng.

Điều khoản trong cùng thể loại