thực đơn

Phí gia hạn hợp đồng

不動産用語集

Real estate glossary

Phí gia hạn hợp đồng

Là tiền người thuê trả cho chủ sở hữu khi muốn gia hạn hợp đồng thuê nhà. Thông thường tiền phí khoảng từ 1 đến 1.5 tháng tiền nhà, nếu là hợp đồng 2 năm thì sẽ chi tra sau mỗi 2 năm.

Điều khoản trong cùng thể loại