thực đơn

Phí dịch vụ chung/Phí quản lý

不動産用語集

Real estate glossary

Phí dịch vụ chung/Phí quản lý

Là chi phí quản lý duy trì khu vực dùng chung của cư dân (người thuê).Chi phí làm vệ sinh hay tiền điện dùng tại cửa ra vào, cầu thang, hành lang, thang máy, và được tính riêng với tiền nhà. Thông thường sẽ chi trả cùng với tiền nhà hàng tháng.

Điều khoản trong cùng thể loại