thực đơn

Tiền đặt cọc (tiền bảo lãnh)

不動産用語集

Real estate glossary

Tiền đặt cọc (tiền bảo lãnh)

Là tiền người thuê gửi trước cho chủ sở hữu khi thuê nhà. Trường hợp người thuê không trả tiền nhà, hoặc có phí sửa chữa phát sinh khi chuyển khỏi nhà, sẽ lấy số tiền cần thiết trong số tiền đặt cọc này, số còn lại sẽ được trả lại cho người thuê sau khi huỷ hợp đồng.

Điều khoản trong cùng thể loại