thực đơn

Tiền lễ

不動産用語集

Real estate glossary

Tiền lễ

Là 1 trong những tiền người thuê trả cho chủ sở hữu khi thuê nhà. Đây là phong tục đặc biệt ở Nhật thời kỳ thiếu nhà ở với ý nghĩa cảm tạ chủ sở hữu đã cho thuê nhà. Thông thường khoảng từ 1 đến 2 tháng tiền nhà và sẽ không được trả lại. Hiện nay cũng có nhà cho thuê không cần tiền lễ này.

Điều khoản trong cùng thể loại