thực đơn

Tiền thuê nhà

不動産用語集

Real estate glossary

Tiền thuê nhà

Là tiền mà người thuê trả cho chủ sở hữu khi thuê nhà.
Hàng tháng chi trả số tiền được quy định khi ký hợp đồng. Ở Nhật thông thường sẽ trả tiền nhà của tháng này vào cuối tháng trước.

Điều khoản trong cùng thể loại