thực đơn

Phí thay khoá cửa

不動産用語集

Real estate glossary

Phí thay khoá cửa

Là tiền phí thay ổ khoá và chìa khoá cửa ra vào khi thuê nhà. Để người thuê trước không dùng chìa khoá cũ vào nhà và nhằm nâng cao ý thức phòng chống tội phạm, khoá cửa được thay khi có người thuê mới. Thông thường người thuê nhà sẽ chịu chi phí thay khoá.

Điều khoản trong cùng thể loại