thực đơn

Khấu trừ tiền đặt cọc

不動産用語集

Real estate glossary

Khấu trừ tiền đặt cọc

Là tiền chủ sở hữu thu từ tiền đã gửi trước của người thuê. Đây là phong tục thường thấy tại khu vực phía tây Nhật Bản, khác với tiền đặt cọc, tiền này không được trả lại.

Điều khoản trong cùng thể loại