[Người liên hệ khẩn cấp là gì?] Ai có thể là người liên hệ khẩn cấp khi đi thuê phòng ở Nhật Bản?

[Người liên hệ khẩn cấp là gì?] Ai có thể là người liên hệ khẩn cấp khi đi thuê phòng ở Nhật Bản?

2021-10-20

Nhà ở Nhật Bản

 

 

Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ cần một ” người liên hệ khẩn cấp” khi ký hợp đồng thuê phòng tại Nhật Bản.

Nhưng chính xác thì người liên hệ khẩn cấp này là gì?

 

Bạn cũng có thể cần một ” người liên hệ khẩn cấp” khi đăng ký thuê nhà của mình

Mặt khác, một người bạn có thể yêu cầu bạn trở thành người liên hệ khẩn cấp.

 

Trong trường hợp như vậy, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu “thông tin người liên hệ khẩn cấp” một cách chính xác.

 

 

■ Người liên hệ khẩn cấp là gì?

Người liên hệ khẩn cấp là người cho phép liên hệ nếu có sự cố xảy ra, chẳng hạn như khi chủ nhà hay công ty quản lý không thể liên hệ với cư dân đang chuyển đến.

 

Nói chung

・ Gia đình (trong vòng 3 đời)

・ Bạn bè và cấp trên ở Nhật Bản

・ Bạn bè và cấp trên  quốc tịch Nhật Bản

V.v. là những người thường được chỉ định.

 

Điều nào ở trên được quy định tùy thuộc vào công ty quản lý hoặc chủ sở hữu quản lý tài sản. Hãy kiểm tra với đại lý bất động sản.

 

Xin lưu ý thông tin yêu cầu người liên hệ là “người không cư trú”.

Ví dụ, nếu bạn chuyển đến như một cặp vợ chồng, bạn không thể lập hợp đồng mà người thuê là chồng bạn và người liên hệ khẩn cấp là vợ bạn. Nếu bạn đang chuyển nhà một mình và chồng bạn chuyển đến ở một mình, bạn có thể sử dụng vợ mình như một người liên lạc khẩn cấp.

 

Nếu bạn là người nước ngoài, bạn có thể cần phải liên lạc khẩn cấp với một người sống ở Nhật Bản và có tổng cộng hai người, cả trong nước và nước ngoài, từ cha và mẹ ở quê nhà của bạn.

 

 

■ Người bảo lãnh là gì?

Người bảo lãnh là người thay mặt người làm hợp đồng thuê (người thuê nhà) thanh toán nếu người làm hợp đồng thuê (người thuê nhà) không trả tiền thuê nhà hoặc nếu chi phí sửa chữa tại thời điểm cắt hợp đồng  không thể thanh toán được. Việc thẩm tra tại thời điểm làm hợp đồng thuê  là cần thiết và người bảo lãnh phải có thu nhập nhất định trở lên.

 

Ngoài ra, thời gian gần đây số lượng các trường hợp dùng “công ty  bảo lãnh” làm bảo lãnh thay cho người bảo lãnh.

 

Tìm hiểu thêm về người bảo lãnh 

Tìm hiểu thêm về công ty bảo lãnh 

 

 

■ Sự khác biệt giữa người liên hệ khẩn cấp và người bảo lãnh

Sự khác biệt lớn giữa người liên hệ khẩn cấp và người bảo lãnh là bạn có phải chịu trách nhiệm về các chi phí tài chính như tiền thuê và chi phí sửa chữa hay không.

Thông tin liên lạc khẩn cấp chỉ được sử dụng khi không liên lạc được với cư dân và việc thẩm tra khá dễ dàng.

 

Tuy nhiên, trong trường hợp bạn có người bảo lãnh không khoản thu nhập nhất định , bạn sẽ khó lòng vượt qua việc thẩm tra. Điều này nhằm xem người cư trú có đủ thu nhập để trang trải các chi phí cần thiết hay không khi họ không trả tiền thuê hoặc mất khả năng chi trả.

 

 

■ Thông tin cần thiết

Nếu bạn muốn trở thành người liên hệ khẩn cấp, thông tin chính cần thiết cho việc kiểm tra như sau.

 

・ Họ và tên

・ Ngày tháng năm sinh

・ Địa chỉ hiện tại

・ Số điện thoại

・ Mối quan hệ với người thuê

 

Nếu bạn là người bảo lãnh, bạn cũng sẽ cần thông tin như nơi làm việc và thu nhập hàng năm của bạn để kiểm tra xem bạn có khả năng thanh toán tương đương hoặc tốt hơn với người thuê hay không.

Tuy nhiên, nếu đó là người liên lạc khẩn cấp, rào cản sẽ được hạ xuống vì chỉ có thông tin trên.

 

 

■ Tóm tắt

Lần này tôi đã giải thích thông tin lngười iên lạc khẩn cấp.

Người liên hệ khẩn cấp và người bảo lãnh thường bị nhầm lẫn với người bảo lãnh, nhưng phạm vi bảo hiểm khá khác nhau.

Cho dù bạn là người liên hệ khẩn cấp hay nhờ bạn bè hoặc sếp là người liên hệ khẩn cấp, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu bản chất của hợp đồng.

Xem các bài viết được đề xuất khác