thực đơn

Phục hồi tình trạng ban đầu

不動産用語集

Real estate glossary

Phục hồi tình trạng ban đầu

Là việc sửa chữa trả lại tình trạng ban đầu phần bị làm dơ, làm hỏng do người thuê cố ý, lỡ tay, bất cẩn. Chi phí cần thiết cho việc này gọi là phí phục hồi tình trạng ban đầu, được yêu cầu thanh toán khi huỷ hợp đồng nhà (chuyển nhà) hoặc khấu trừ vào tiền đặc cọc. Nên hãy sử dụng cẩn thận để không làm gia tăng chi phí khi huỷ hợp đồng (chuyển nhà).

Điều khoản trong cùng thể loại