thực đơn

Dự báo huỷ hợp đồng

不動産用語集

Real estate glossary

Dự báo huỷ hợp đồng

Khi huỷ hợp đồng (rời khỏi nhà) đang thuê, bắt buộc phải thông báo trước với chủ sở hữu hoặc công ty quản lý ngày dự định huỷ hợp đồng (ngày trao trả nhà) theo đúng kỳ hạn ghi trên hợp đồng. Đây gọi là dự báo huỷ hợp đồng. Thông thường thời hạn thông báo là từ 1 đến 2 tháng trước khi huỷ hợp đồng, tuy nhiên có nhiều trường hợp yêu cầu nộp“giấy thông báo huỷ hợp đồng”, nếu thông báo huỷ hợp đồng chậm trễ có thể sẽ phát sinh “phí không thông báo đầy đủ”. Vì vậy khi ký hợp đồng hãy xác minh thời hạn thông báo huỷ hợp đồng.

Điều khoản trong cùng thể loại