Thông báo về việc bắt đầu vận hành trang "iepedia, trang web tìm nhà dành cho người nước ngoài tại Osaka

Thông báo về việc bắt đầu vận hành trang "iepedia, trang web tìm nhà dành cho người nước ngoài tại Osaka

2022-03-04

Thông báo, thông tin sự kiện

 

 

Từ ngày 2 tháng 3 năm 2022, wagaya Japan (Japan Agent Co., Ltd.) đã mua lại quyền sử dụng iepedia.co.jp từ DG Real Estate Co., Ltd. và sẽ vận hành nó.
Ngay cả sau khi thay đổi công ty điều hành, chúng tôi sẽ hướng tới việc cải thiện hơn nữa dịch vụ tìm kiếm nhà ở cho người nước ngoài. Tất cả các nhân viên đều mong có một khởi đầu mới và tiếp tục giúp bạn tìm nhà.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này.

Bấm vào đây để sử dụng iepedia

Xem các bài viết được đề xuất khác